Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ

Dataphone, spol. s r.o.
Syslia 46
SK-821 05 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 (0)2 482 120 00
Fax: +421 (0)2 482 120 38

Mail: office[zavináč]dataphone.sk
Web: http://www.dataphone.sk

IČO: 35 838 400
DIČ: 202 023 8627
IČ-DPH: SK2020238627

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 26783/B

Obchodné podmienky

I. Objednávka

1. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. 
Za záväzné sa považuje potvrdenie

• Telefonicky 
• Internetom (emailom) 
• Internetom v I-Shope

a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nieje považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky: 

• Úplná adresa, telefonické spojenie (pre možnosť konzultácie ) 
• Presná špecifikácia tovaru, počet kusov, cena za tovar a prepravu 
• spôsob vybavenia zákazky (obvykle kuriérskou službou, ako aj možnosť alebo nemožnosť delenia objednávky) 
• organizácie a firmy ďalej uvedú: IČO, DIČ (platcovia DPH) pre korektné vyplnenie daňových dokladov. 

2. Tovar zasielame na predfaktúru. Na faktúru zasielame iba po nabehnutí celej platby na náš účet. 

peňažný ústav:
Banka: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Č. účtu: 1330473008/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK84 1111 0000 0013 3047 3008


II. Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. 

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.) 
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní. 

III. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

2. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. 
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
» tovar nesmie byť použitý
» tovar musí byť nepoškodený
» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.) 
» tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe
- Prosíme Vás, tovar nám, posielajte prostredníctvom kuriéra alebo doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku !!!). 
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. 
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť. 

IV. Dodacie podmienky

1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov na sklade a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Tot však neplatí pre tovar ktorý je na objednávku. 

2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. 
3. Súčasťou dodávky tovaru nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Inštaláciu a nastavenie predmetu plnenia zabezpečujeme ako doplnkovú službu, ktorú si je potrebné extra objednať a dohodnúť si termín. Cenová ponuka Vám bude vystavená po telefonickom dohovore.

4. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, dopravnou službou ...) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, vyplňte si prosím dátum predaja, odpovedajúcemu predajnému dokladu. V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade nebude prípadná reklamácia uznaná. 

V. Dataphone, spol. s r.o. je platcom DPH

VI. Ceny tovaru

1. Ceny v I-shope na našich WWW stránkach sú bez DPH. Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách v našej databáze, pokiaľ nebola dohodnutá iná cena, prípadne vypracovaná cenová ponuka. Cena tovaru obsahuje poplatok do recyklačného fondu podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Pri sume objednávky nižšej ako 500,- EUR bez DPH Vám môže byť účtovaný manipulačný poplatok 15,- EUR bez DPH. (Platí hlavne pri osobnom odbere v sídle našej firmy). Preto doporučujeme ihneď pri telefonických objednávkach informovať sa na aktuálnu cenu tovaru. Predíde sa tým nedorozumeniu pri zvýšení ceny. Vyhradzujeme si právo zmeny cien o ±5-10% bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny sa menia priebežne podľa aktuálneho nákupu a kurzu USD/EUR (bežne aj smerom dole). Vyšší nárast cien konzultujeme so zákazníkom . 

VII. Spôsob doručenia

1. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Tovar je možné odobrať osobne v sídle spoločnosti, alebo je expedovaný kuriérom, vždy na náklady odberateľa. 

- máte na výber viacero spôsobov doručenia Vašej zásielky: 

• Doručenie prostredníctvom kuriéra za prepravné a balné podľa aktuálneho cenníka prepravcu. Doba na dodanie tovaru podľa typu zásielky (Štandard, Express). 

• Možnosť osobného vyzdvihnutia na adrese sídla firmy Datapnone spol. s r.o., Syslia 46, 821 02 Bratislava. Ak si zvolíte tento spôsob doručenia telefonicky nás kontaktujte na tel. čísle+421 (2) 482 120 00 a dohodneme sa na čase, ktorý Vám bude najviac vyhovovať. Pri sume objednávky nižšej ako 500,- EUR bez DPH Vám môže byť účtovaný manipulačný poplatok 15,- EUR bez DPH. 

• Možnosť dohodnúť si dopravu a inštaláciu technikom firmy Dataphone, spol. s r.o. Inštaláciu a nastavenie predmetu plnenia zabezpečujeme ako doplnkovú službu, ktorú si je potrebné extra objednať a dohodnúť si termín. Cenová ponuka Vám bude vystavená po telefonickom dohovore na tel. čísle+421 (2) 482 120 00.

VIII. Spôsob platby

1. Za objednaný tovar cez www.dataphone.sk možete zaplatiť prostredníctvom: 

priamy vklad na účet - na váš email, ktorý ste zadali pri registrácií bude poslaná predfaktúra, kde nájdete všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky (číslo účtu, variabilný symbol, suma, atď.) 

- platby za objednávku sa prijímajú na účet predávajúceho Dataphone, spol. s r.o. 

peňažný ústav:
Banka: UniCredit Bank Slovakia a. s.
Č. účtu: 1330473008/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK84 1111 0000 0013 3047 3008

IX. Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy

1. Zákazník je povinný skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Doprava je vždy na náklady odberateľa. 

X. Záručné podmienky a reklamácia tovaru

1. Na predané hardvérové zariadenia, príslušenstvo k nim, programové vybavenie, spotrebný materiál a iné tovary poskytuje Dataphone, spol. s r.o. ako predávajúci záručnú dobu odo dňa predaja v nasledovných kategóriách (ak nie je dohodnuté inak osobitnou zmluvou):
 1.1. hardvérové zariadenia, samostatne funkčné komponenty a príslušenstvo k nim 12 mesiacov (okrem položiek uvedených nižšie alebo tovaru s rozšírenou zárukou),
 1.2. programové vybavenie (softvér) 6 mesiacov,
 1.3. akumulátory a káble bez vlastnej inteligencie 3 mesiace,
 1.4. tlačiarne plastových kariet 24 mesiacov, s výnimkou modelového radu P640, kde je záručná doba 12 mesiacov, 
 1.5. tlačové hlavy inštalované v termo/termotransferových tlačiarňach 12 mesiacov alebo 1.000.000 palcov (vzťahuje sa na elektroniku tlačovej hlavy, nie na mechanické poškodenie a prirodzené opotrebovanie), 
 1.6. mechanické zariadenia doplnkového charakteru 6 mesiacov, 
 1.7. spotrebný materiál do tlačiarní 6 mesiacov za podmienok skladovania a používania stanovených v špecifikáciách určených výrobcov, resp. dodávateľom.

2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. 
• predložiť doklad o zakúpení tovaru (kópiu faktúry), prípadne záručný list 
• priložiť reklamačný list

5. Reklamácia tovaru
5.1. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 

5.2. Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. 

5.3. Reklamácia môže byt uznaná až po otestovaní technikom, prípadne výrobcom. Pri oprávnenej reklamácií si vyhradzujeme právo na opravu alebo výmenu tovaru, pokiaľ to nie je možné tak vrátenie zostatkovej ceny tovaru, prípadne výmenu za iný tovar. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené. Pri neoprávnenej reklamácii budeme účtovať manipulačný poplatok vo výške 20,- EUR bez DPH + poštovné náklady. 

5.4.Reklamácie na neúplnosť a nekompletnosť zásielky (obsah zásielky nezodpovedá faktúre) je nutné, predložiť bez zbytočného odkladu, max. do 24 hodín po prevzatí zásielky. 

6. Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
6.1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.

6.2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom) .

6.3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.

6.4. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty v kompletnom balení (so všetkými potrebnými dokladmi - popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe). V opačnom prípade dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej administrácie.

6.5. Pri neoprávnenej reklamácii budeme účtovať manipulačný poplatok vo výške 20,- EUR bez DPH + poštovné náklady.

7. Záručné podmienky
7.1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

7.2. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. 

7.3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: 

• primeraným znížením kúpnej ceny 
• náhradným dodaním tovaru
• odstúpením od zmluvy
• bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

7.4. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona. 

7.5. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. 

7.6. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. 

XI. Ochrana osobných údájov

1. Firma dataphone. spol. s r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.dataphone.sk má právo uchovávať osobné údaje svojich zákazníkov pre účely registrácie a zjednodušenia procesov nákupu získané prostredníctvom zákazníckych účtov (registrácie). Informácie sa uchovávajú a používajú výhradne v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu.

2. Uchovávané údaje o zákazníkoch sa používajú výhradne len pre potreby predávajúceho a nie sú v žiadnom prípade ani žiadnym spôsobom poskytované tretej strane (okrem prepravcov, ktorým sú poskytnuté informácie len v rozsahu potrebnom k doručeniu zásielok). Niektoré údaje poskytnuté kupujúcim majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a nadväzujúcich predpisov a predávajúci vyhlasuje, že sa týmito ustanoveniami zákona riadi v plnej miere.

3. Zákazník je bezpodmienečne povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s realizáciou predmetu plnenia a súvisiacimi úkonmi od predávajúceho, a ktoré môžu byť považované s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné alebo firemné tajomstvo a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

4. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Súčasne sa zaväzuje, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

5. Firma Dataphone, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.dataphone.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 

XII. Ďalšie ustanovenia

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. 

2. Využívaním služieb v internetovom obchode www.dataphone.sk bez registrácie taktiež súhlasíte s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami. 

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť. 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 1.3.2009.