Spojenie dvoch spoločností - Zebra a Motorola Solutions

Kooperácia prináša pokrok

Spojenie dvoch významných spoločností

Spoločnosť Motorola Solutions sa stala súčasťou spoločnosti Zebra technologies.

Týmto spojením dvoch významných spoločností je zvýraznená možnosť poskytnúť koncovému zákazníkovi vysokú kvalitu a komplexnosť dodaných produktov.

Spojenie dvoch mimoriadne významných spoločností akými boli spoločnosť Zebra a Motorola Solutions do spoločnosti Zebra Technologies spája možnosti zachytávania dát a ich spracovávania, dosledovania a bezkonkurenčných špičkových mobilných technológií umožňuje komplexné riešenie zákazníckych želaní "od A po Z". Toto spojenie spoločností prinesie nielen to najlepšie z oboch spoločností, ale dopomôže k vývoju nových inovatívnych riešení ako sú napríklad internet veci. Napriek spojeniu sa z pohľadu produktov nič nemení, avšak sinergický efekt spojenia bude citeľný - v podobe nových možností a riešení orientovaných predovšetkým na zákazníka.

Pre viac inforomácií

Spoločnosť Zebra Technologies informuje o nových možnostiach na týchto stránkach.